Xlent Vann Bigdata Projekt

2018-04-23

XLENT vann Big Data projekt

XLENT har vunnit upphandling för att bygga en analysplattform för Big Data tillsammans med Svenska kraftnät.

Vid årsskiftet stod det klart att XLENT går in och bistår Svenska kraftnät med dataanalys. XLENT ska vara del i framtagandet av en analysplattform som kommer att tillgängliggöra verksamhetens data för datascientists, analytiker och medarbetare.

Upphandlingen var en process i flera steg. I sista steget genomfördes ett Proof of Concept, en uppgift som XLENT lyckades lösa bäst, trots hård konkurrens från stora aktörer på marknaden.

Det känns fantastiskt att vi lyckades vinna upphandlingen, det visar på vilken spetskompetens vi besitter. En strålande insats av Magnus och hans team! säger Hans Ehrenborg, VD för Business Integration på XLENT.

Projektet ska leverera en komplett och skalbar analysmiljö omfattande en datasjö och ett EDW med höga säkerhetskrav. Lösningen byggs på Hortonworks Data Platform och Microsoft SQL Server.