Cyber Security Expertis

Cyber Security expertis

Vi skapar trygghet i det digitala samhället där vi stödjer er att skydda information och andra tillgångar samt med säker digitalisering.

Vår expertis inom Cyber Security

Informations- och cybersäkerhet är grundläggande för att vårt samhälle skall fungera och är numera en central del i nästan alla verksamheter. Digitaliseringen utvecklar vårt samhälle men gör det samtidigt sårbart. Det försämrade säkerhetsläget i världen har också bidragit till att risker och cyberhot har accelererat på bred front. Det har också gett oss en påminnelse om att vi måste skydda det som är av stor betydelse för Sveriges säkerhet. Även lagar och regelverk speglar behovet av att sätta säkerhetsfrågorna på den strategiska agendan. Att säkra verksamhetens tillgångar och skapa tillit hos kunder och partners är också avgörande för affärerna.

Hur kan vi stötta er?

Vi stödjer er att skydda information och andra tillgångar samt med säker digitalisering, vilket gör att vi tillsammans skapar trygghet i det digitala samhället. Vi har alltid ett helhetsperspektiv där vi ser på säkerhetsarbetet utifrån ett tekniskt, administrativt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv där vi stödjer er att hitta rätt säkerhetsnivå utifrån era behov, förutsättningar och risker. Om ni bedriver verksamhet som är betydelse för Sveriges säkerhet så har vi unik kompetens att kunna stödja er. Vi ser också på säkerhetsarbetet som en central affärsfråga och stödjer även styrelse och företagsledning.

Med vårt stöd kan ni känna er trygga att ni har en pålitlig partner som arbetar aktivt för att skydda er verksamhet mot potentiella risker och hot. Vi kommer alltid att sträva efter att tillhandahålla de mest effektiva och uppdaterade säkerhetslösningarna som kan hjälpa till att upprätthålla en hög grad av säkerhet och skydd som krävs för att driva en framgångsrik verksamhet.

Vi är välutbildade och oberoende konsulter med hög kompetens och lång erfarenhet av att stödja företag, statliga myndigheter, regioner och kommuner och andra organisationer inom informations- och cybersäkerhetsområdet. I vårt arbete utgår vi ifrån internationella och nationella standarder och ramverk. Vi bygger långsiktiga relationer som ett led i vår strävan efter att förstå och lösa våra kunders alltmer komplexa säkerhetsutmaningar.

Vi erbjuder en bredd av konsulttjänster inom områdena informationssäkerhet, IT-säkerhet, OT-säkerhet, säkerhetsskydd och integritets- och dataskydd, som ni kan läsa mer om. Inom respektive område stödjer vi även med strategisk rådgivning, omvärldsbevakning, interimschefsroller, program- och projektledning, förändringsledning samt utbildningar. Vi kan också stödja er med specifika uppdrag/projekt och tjänster. Kontakta oss för mer information!

Vill du bli en av oss? Se våra lediga tjänster.