Analys Dataanalytics Erbjudande

Data Analytics & BI

Genom Analytics & BI hjälper vi er att maximera värdet på er data så att ni kan fatta rätt beslut, styra och planera er verksamhet.

Dataanalys

Dataanalys är en process att undersöka, bearbeta och tolka data för att dra slutsatser och identifiera mönster. Det inkluderar användning av statistiska verktyg och tekniker för att förstå data och ta beslut baserat på resultaten. Dataanalys kan användas för att förbättra verksamhetens effektivitet och ta fram strategier för tillväxt och utveckling. Det kan också användas för att lösa problem och förutse framtida trender. Slutligen är dataanalys en kontinuerlig process som kräver uppdateringar och justeringar över tid för att upprätthålla relevans och effektivitet.

Tekniker och verktyg:

  • SQL, Python, Excel, Power BI
  • Microsoft, Databricks, Snowflake 

Förstudier, utvärderingar och strategier

En förstudie för Analytics är en undersökning av organisationens nuvarande situation, behov och förutsättningar för att implementera en Business Intelligence (BI)-lösning. Den inkluderar en analys av befintliga datakällor och system, samt en bedömning av organisationens behov av rapportering och analys.

Under förstudien eller utvärderingen kan man också utvärdera olika BI-verktyg och teknologier som är lämpliga för organisationens behov. En annan viktig del av förstudien är att definiera de mål och syften som organisationen vill uppnå genom att implementera en BI-lösning. Slutligen kan förstudien också resultera i en rapport med rekommendationer om hur organisationen kan starta och eventuellt fortsätta med implementeringen av BI-lösningen.

XLENTs sätt att genomföra detta

Vi är vana att genomföra utvärderingar, både av befintliga och kommande lösningar och vet att våra kunder är trötta på att alltid höra ”det beror på”. Därför fokuserar vi alltid på kundens verkliga behov samt hur man ska gå till väga för att realisera en strategi. Vi hjälper även till att reda ut begrepp som ”Self Service”, ”Governance” och ser till att alla användare inom organisationen får den information de behöver och ska ha tillgång till.

Detta kallar vi för XLENTs Balanced Self-Service Governance Model.

Denna modell innehåller både metoder och verktyg för att leverera:

  • Förslag på passande teknik, plattformar, samt metodik för att ta fram rätt lösning
  • Definition av användarkategorier som visar vem som ska se vad och när
  • En roadmap som steg-för-steg visar hur vi kommer fram till en önskad lösning
  • Vilken organisation som behövs, både hos verksamheten och IT – och hur man kan bemanna upp projektet, support och förvaltning med en extern leverantör

Slutligen så genomför vi detta tillsammans med kunden genom Workshops, Teknisk granskning och Produktutvärderingar.

Kontakta oss om ni är nyfikna på hur vi kan stötta er.

Kontakt

Michael Sandström 070-038 17 31