Support Forvaltning Crm System Xlent

Förvaltning & Support

Vi på XLENT har mycket stor erfarenhet att tillhandahålla det vi kallar en aktiv förvaltning som stöttar kunden i både verksamhetsrelaterade- och systemtekniska frågor.

Support och förvaltning av CRM & Verksamhetssystem

Något som många kunder och även leverantörer missar vid införandet av nya verksamhetssystem är Förvaltning & Support. Ofta spenderas den största (och ibland enda) delen av er budget på själva införandet och eventuella licenskostnader. Förhoppningsvis har ni genomfört kravställning via inledande förstudier, men även här tenderar många att vara lite för snabba och förenkla sitt behov av systemstöd. Men när ni väl implementerar och börjar använda en första version av ett system, dyker det upp frågor som:

 • Hur ska vi använda funktion X och hur skiljer den sig från funktion Y i vårt tidigare system?
 • Den funktionalitet som vi hade tillgång till tidigare finns inte – vi kan inte utföra våra uppdrag.

Några enkla frågor att ställa sig:

 • Finns det en supportorganisation – både ur ett tekniskt/IT-perspektiv och ett verksamhetsperspektiv?
 • Finns det några utvalda superanvändare?
 • Hur kritiskt är verksamhetsstödet vid olika tillfällen och under olika perioder – är det 24/7 eller endast under normala arbetstider?

Vad vill ni åstadkomma?

 • Högre leveranskvalitet.
 • Förbättrad kostnadseffektivitet.
 • Samordning och samarbete.

Vi på XLENT har mycket stor erfarenhet av att tillhandahålla det vi kallar aktiv förvaltning, där vi stöttar er i både verksamhetsrelaterade frågor och IT-frågor, som driftstörningar och optimering av licenser.

Vi erbjuder alltid:

 • SLA-definierad tillgång till en svensk förvaltningsorganisation med absolut fokus på Microsoft Dynamics 365 CRM & Power Platform under kontorstid, från 08:00 till 17:00.
 • En namngiven kontaktperson, en "Leveransansvarig", som kan er lösning både ur verksamhets- och teknisk synpunkt.
 • En stor leveransorganisation med bred kompetens som endast arbetar med Dynamics 365 CRM & Power Platform för kravställning och vidareutveckling av er lösning.
 • Regelbundna förvaltningsmöten för leveransuppföljning, men även med fokus på vidareutveckling och ny funktionalitet inom Power Platform.

Utöver det kan vi även erbjuda ytterligare funktionalitet såsom:

Helprunner – en applikationsspecialist på plats vid exempelvis utrullning av ny funktionalitet eller vid större grupper av användare (till exempel vid införande av ett nytt affärsområde).

Realtidsövervakning – våra infrastrukturkonsulter har stor erfarenhet av att sätta upp och övervaka de specifikt kritiska processerna samt att omedelbart vidta åtgärder och återkoppla till er innan en störning påverkar verksamheten.

Licensoptimering – I och med att Microsoft har lanserat Power Platform finns det stora möjligheter till kostnadsbesparingar beroende på vilken funktionalitet ni efterfrågar för ert nya verksamhetssystem.

För er som kunder som antingen har försökt på egen hand eller fått hjälp av en annan leverantör, erbjuder vi ett enkelt och flexibelt upplägg för etablering av förvaltning hos oss:

 • Uppstart och initiering
 • Tekniska förutsättningar och systemutredning
 • Avstämningar med tidigare leverantör (om det finns en sådan)
 • Etablering och definition av åtagande

Därefter står vi redo att stötta er utifrån det överenskomna upplägget. Vårt mål är att ni ska kunna fokusera på er egen verksamhet i stället för att hantera systemstödet på egen hand.