Integritets O Dataskydd

Integritets- och dataskydd

Vi skapar trygghet i det digitala samhället där vi stödjer er att skydda information och andra tillgångar samt med säker digitalisering genom att erbjuda expertkompetens inom integritets- och dataskydd.

Integritets- och dataskydd

Integritets- och dataskydd handlar om att värna om den personliga integriteten och privatlivet där varje organisation har ett ansvar att behandla personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt när verksamheten utförs.

Vi hjälper er på resan mot en säker hantering av personuppgifter genom att exempelvis kartlägga nuläge, åtgärda brister, stötta med dataskyddsanalyser eller kravställning vid verksamhetsförändringar och med strukturering av dataskyddsprocesser. Vi tillämpar alltid ett riskbaserat angreppssätt anpassat efter era behov och förutsättningar. Dessutom säkerställer vi ett helhetsperspektiv utifrån såväl juridik, teknik och organisation.

Vi hjälper er att etablera en strategi och ambitionsnivå där fokus läggs på era största integritets- och dataskyddsrisker och vi förstår även vikten av att säkerställa att integritets- och dataskyddsarbetet blir en integrerad del av det övergripande säkerhetsarbetet för bästa resultat.

Med vårt stöd kan ni känna er trygga att ni har en pålitlig partner som arbetar aktivt för att skydda er verksamhet mot potentiella risker och hot. Vi kommer alltid att sträva efter att tillhandahålla de mest effektiva och uppdaterade säkerhetslösningarna som kan hjälpa till att upprätthålla en hög grad av säkerhet och skydd som krävs för att driva en framgångsrik verksamhet.

Vi är välutbildade med hög kompetens och lång erfarenhet av integritets- och dataskyddsarbete i både privat och offentlig verksamhet. I vårt arbete utgår vi ifrån internationella och nationella standarder och ramverk. Vi bygger långsiktiga relationer som ett led i vår strävan efter att förstå och lösa era komplexa säkerhetsutmaningar för att kunna ge er maximal kundnytta. 

Hur kan vi stödja er?

Inom integritets- och dataskyddsområdet så kan vi, förutom med nedan, stödja er med strategisk rådgivning, omvärldsbevakning, interimsroller som dataskyddsombud, program- och projektledning, förändringsledning samt utbildningar. Vi kan också stödja er med specifika uppdrag/projekt och tjänster.

  • Kartläggning, analys och dokumentering av personuppgiftsbehandlingar 
  • Tolkning av lagar och regelverk samt anpassning av verksamheten och rådgivning
  • Konsekvensbedömningar och andra dataskyddsanalyser samt vid behov samråd med tillsynsmyndighet
  • Kravställning kring integritet- och dataskydd i interna förändringsinitiativ och/eller mot externa leverantörer, inklusive avseende ”Privacy by Design och by Default”
  • Utformning av integritet- och dataskyddsorganisation och etablerande av förvaltning och årshjul
  • Utredning, hantering och uppföljning av personuppgiftsincidenter  
  • Upprättande och/eller granskning av personuppgiftsbiträdesavtal
  • Hantering av rättighetsärenden och säkerställande att korrekt information om personuppgiftsbehandling tillhandahålls