IT Säkerhet

IT-säkerhet

Vi skapar trygghet i det digitala samhället där vi stödjer er att skydda information och andra tillgångar samt med säker digitalisering genom att erbjuda expertkompetens inom IT-säkerhet.

IT-säkerhet

IT-säkerhet handlar om att skydda en organisations tillgångar som information, datorer och programvara. I det innefattas implementering av olika tekniska säkerhetsåtgärder och metoder för att förebygga och upptäcka säkerhetshot såsom virus, hackare och andra former av cyberattacker.

Vi stödjer er med att förebygga och upptäcka säkerhetshot genom att föreslå och hjälpa er att implementera tekniska säkerhetsåtgärder med fokus på att säkerställa verksamhetens kontinuerliga och fortlöpande drift. 

Med dagens digitaliseringstakt är det ofta både effektivt och ekonomiskt att beakta säkerhetsaspekten så tidigt som möjligt när applikationer, IT-miljöer och arkitekturer utvecklas och byggs upp. Vi har experter som kan stödja era digitaliserings- och förändringsprojekt under hela resan med design, arkitektur och säker utveckling. Säkerhetsfrågorna har däremot inte alltid varit i fokus som de är idag så vi tillhandahåller även olika tekniska säkerhetsgranskningar av era befintliga IT-miljöer för att utvärdera den tekniska säkerhetsnivån och identifiera eventuella sårbarheter.

Vi förstår vikten av att anpassa våra tjänster till varje unik verksamhet och era specifika behov och utmaningar. Vår expertis ligger i att stödja företag och organisationer att identifiera potentiella säkerhetsrisker och utveckla effektiva strategier för att minska dessa risker och skydda företagets känsliga data. Vi arbetar strukturerat och riskbaserat och genom vår breda och djupa kompetens inom IT-säkerhet kan vi hjälpa er med ett helhetsgrepp inom området.

Med vårt stöd kan ni känna er trygga att ni har en pålitlig partner som arbetar aktivt för att skydda er verksamhet mot potentiella risker och hot. Vi kommer alltid att sträva efter att tillhandahålla de mest effektiva och uppdaterade säkerhetslösningarna som kan hjälpa till att upprätthålla en hög grad av säkerhet och skydd som krävs för att driva en framgångsrik verksamhet.

Vi är välutbildade med hög kompetens och lång erfarenhet av IT-säkerhetsarbete i både privat och offentlig verksamhet. I vårt arbete utgår vi ifrån internationella och nationella standarder och ramverk. Vi bygger långsiktiga relationer som ett led i vår strävan efter att förstå och lösa era komplexa säkerhetsutmaningar för att kunna ge er maximal kundnytta. 

Hur kan vi stödja er?

Inom IT-säkerhetsområdet så kan vi, förutom med nedan, stödja er med strategisk rådgivning, omvärldsbevakning, interimschefsroller som exempelvis IT-säkerhetschef, program- och projektledning samt utbildningar. Vi kan också stödja er med specifika uppdrag/projekt och tjänster.

 • Säkerhetsarkitektur och djupledsförsvar (zoner och segmentering)
 • CIS Controls
 • Nätverkssäkerhet
 • Compliance-bedömning ur ett tekniskt perspektiv
 • Teknisk säkerhetsgranskning och riskanalys
 • Sårbarhetsanalyser
 • Penetrationstester
 • Härdning av system
 • Etablerande av logginsamling med tillhörande övervakning (SIEM) och optimering av SOC (Security Operations Center)
 • Säker utveckling och granskning av kod
 • Identitets- och behörighetshantering exempelvis som IAM och PAM