OT Säkerhet

OT-säkerhet

Vi skapar trygghet i det digitala samhället där vi stödjer er att skydda information och andra tillgångar samt med säker digitalisering genom att erbjuda expertkompetens inom OT-säkerhet.

OT-säkerhet

OT-säkerhet (Operational Technology) avser säkerheten för de fysiska och industriella systemen som används för att kontrollera, övervaka och hantera olika processer och produktionsanläggningar. Det inkluderar system för att övervaka och styra produktion, energidistribution, kommunikationsnätverk, avfallshantering, transport och liknande.

Vi stödjer er i ert OT-säkerhetsarbete med att säkra och skydda era industriella kontrollsystem (ICS) och SCADA-system mot cyberattacker och sabotage. Vi har erfarenhet och expertis inom området och arbetar med att identifiera sårbarheter och risker i era ICS-miljöer samt kan erbjuda lämpliga åtgärder för att minimera riskerna och öka säkerheten. Vi samarbetar med er för att skapa ett anpassad OT-säkerhetsarbete som skyddar era system mot hot och därmed bidrar till en säker och robust drift och leveransverksamhet.

Vi förstår vikten av att anpassa våra tjänster till varje unik verksamhet och era specifika behov och utmaningar. Vår expertis ligger i att stödja företag och organisationer att identifiera potentiella säkerhetsrisker och utveckla effektiva strategier för att minska dessa risker och skydda företagets känsliga data. Vi arbetar strukturerat och riskbaserat och genom vår breda och djupa kompetens inom OT-säkerhet kan vi hjälpa er med ett helhetsgrepp inom området. Vi har även kompletterande kompetenser inom informationssäkerhet, IT-säkerhet, integritets- och dataskydd samt säkerhetsskydd.

Med vår expertis och erfarenhet kan ni känna er trygga att ni har en pålitlig partner som arbetar aktivt för att skydda er verksamhet mot potentiella risker och hot. Vi kommer alltid att sträva efter att tillhandahålla de mest effektiva och uppdaterade säkerhetslösningarna som kan hjälpa till att upprätthålla en hög grad av säkerhet och skydd som krävs för att driva en framgångsrik verksamhet.

Vi är välutbildade med hög kompetens och lång erfarenhet av OT-säkerhetsarbete i både privat och offentlig verksamhet. I vårt arbete utgår vi ifrån internationella och nationella standarder och ramverk. Vi bygger långsiktiga relationer som ett led i vår strävan efter att förstå och lösa era komplexa säkerhetsutmaningar för att kunna ge er maximal kundnytta. 

Hur kan vi stödja er?

Inom OT-säkerhetsområdet så kan vi, förutom med nedan, stödja er med strategisk rådgivning, omvärldsbevakning, interimschefsroller, program- och projektledning, förändringsledning samt utbildningar. Vi kan också stödja er med specifika uppdrag/projekt och tjänster.

  • Kartläggning av OT-miljöer
  • Förslag på åtgärder utefter ett riskbaserat tillvägagångsätt
  • Tolkning av lagar, regelverk och direktiv samt anpassning av verksamheten
  • Riskanalyser
  • Hot och sårbarhetsanalyser
  • Hantering av leverantörskedjor
  • Nätverkssäkerhet
  • Revision / Audit
  • Förberedelse inför tillsyn (myndighetsinspektion)