Erbjudande Planning Analytics Xlent

Planning Analytics

Vi hjälper er att digitalisera er planering, budgetering och övriga affärsprocesser.

Varför Planning Analytics?

Önskar ni att er verksamhet ska arbeta mer proaktivt när det kommer till planering, budgetering och prognostisering? Många organisationer använder sig av dessa funktioner i Excel och håller dem separata från den operativa verksamheten. Genom att använda ett planeringsverktyg får ni möjligheten att integrera en lösning som, med hjälp av AI-teknik, sammanför manuellt arbete för att skapa mer precisa, enhetliga och effektiva prognoser för hela er verksamhet. Ni kan samla allt på en gemensam plattform.

Våra experter hjälper er

Våra specialister på XLENT har lång erfarenhet av att arbeta med de ledande verktygen för budget och strategisk planering som IBM Planning Analytics, SAP BPC, Jedox med flera. Vi arbetar främst med IBM Planning Analytics och Jedox och är även licenspartner med Jedox, som passar in i Microsoft Analytics plattform.

Om Jedox

Jedox är en skalbar plattform för Verksamhetsstyrning, Planering och Business Intelligence. Verktyget används främst för operativa användare i olika delar av verksamheten som försäljning, inköp, produktion, lager, ekonomi, eller HR. Ett enkelt och visuellt verktyg med över 2500 st verksamheter och över 100 000 st användare i 140 länder. Läs mer om Jedox på deras hemsida: www.jedox.com.

Exempel på användningsområden

1. Finansiell Budget och Planering: 

  • Övergripande bild över förväntad framtida resultat och balanser för att initiera förändringar
  • Arbeta löpande med den finansiella processen och kunna simulera med parametrar som tex. lönekostnader

2. Operativ Produktionsplanering

  • Förenklar överblick och resursutnyttjande för planering framåt
  • Vilka avbrott är planerade
  • Uppföljning av produktion gentemot planering per skift eller dag

3. Försäljningsprognos

  • Möjlighet att tidigt fånga upp förändringar i försäljning och proaktivt agera i form av kampanjer, prisjusteringar eller liknande
  • Underlag för produktions- och inköpsplanering samt bemanningsprognos
  • Jämföra med utfall för att hitta potentiella förbättringsområden

4. Prediktiv Analys med AI

5. Datadriven modellering som möjliggör fortsatt jobba i Excelmilljö i Jedox

6. Lätt att underhålla

7. Finns som både SaaS-lösning eller installerad på egen server

8. Helt webbaserad och anpassad för dator, padda samt mobil

Vill ni veta mer om hur Jedox kan hjälpa er verksamhet, kontakta robert.kardum@xlent.se eller ladda ned Jedox free trial.

Kontakt