Säkerhtsskydd Xlent

Säkerhetsskydd

Vi skapar trygghet i det digitala samhället där vi stödjer er att skydda information och andra tillgångar samt med säker digitalisering genom att erbjuda expertkompetens inom säkerhetsskydd.

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Vi stödjer er som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet med att säkerställa att ni har det skydd som ni behöver för att stå emot antagonistiska angrepp. Fokus är på åtgärder inom fysisk säkerhet, informationssäkerhet (inklusive IT-säkerhet) och personalsäkerhet.

Vi skapar förutsättningar för ett systematiskt och långsiktigt säkerhetsskyddsarbete där vi utgår ifrån era behov, förutsättningar och risker. Vi kan tillsammans med er identifiera ett nuläge, en målbild och sedan stödja er hela vägen från övergripande strategi till genomförande. Vi kan stödja er både strategiskt och operativt samt har även kompletterande kompetenser för att ni ska kunna ta ett helhetsgrepp om hela säkerhetsområdet.

Med vårt stöd kan ni känna er trygga att ni har en pålitlig partner som arbetar aktivt för att skydda er verksamhet mot potentiella risker och hot. Vi kommer alltid att sträva efter att etablera de mest effektiva och uppdaterade säkerhetslösningarna som kan hjälpa till att upprätthålla en hög grad av säkerhetsskydd som krävs för att driva en säkerhetskänslig verksamhet.

Vi är välutbildade med hög kompetens och lång erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete i både privat och offentlig verksamhet. I vårt arbete utgår vi ifrån nationell lagstiftning, föreskrifter och Säkerhetspolisens vägledningar. Vi bygger långsiktiga relationer som ett led i vår strävan efter att förstå och lösa era komplexa säkerhetsutmaningar för att kunna ge er maximal kundnytta. 

Hur kan vi stödja er?

Inom säkerhetsskyddsområdet så kan vi, förutom med nedan, stödja er med strategisk rådgivning, omvärldsbevakning, interimschefsroller som exempelvis säkerhetsskyddschef och signalskyddschef, program- och projektledning, förändringsledning samt utbildningar. Vi kan också stödja er med specifika uppdrag/projekt och tjänster.

 • Bedömning om verksamheten kan vara av betydelse för Sveriges säkerhet
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Framtagande av strategier och styrdokument
 • Utformning av säkerhetsskyddsorganisation
 • Utvärdering av det befintliga säkerhetsskyddet
 • Särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och samråd med tillsynsmyndighet
 • Förberedelse inför, under och efter tillsyn
 • Framtagande och upprättande av säkerhetsskyddsavtal och tillämpning av avtalets krav
 • Säkerhetsprövningar
 • Säkerhetsskyddad upphandling
 • Signalskydd