Strategi Radgivning Erbjudande

Strategi & Rådgivning

Vi realiserar det värde strategin pekat ut vägen till.

Vi hjälper er med strategi och affärsrådgivning

Vi utgår alltid från era förutsättningar oavsett affärsstrategi, typ av organisation, bransch eller förmågor – och tillsammans med nyckelpersoner i organisationen analyserar vi situationen och formulerar ett angreppssätt och en handlingsplan. Vi arbetar med modeller och verktyg som vi ser är relevanta för er som kund, för att våra råd alltid ska vara förankrade i er verklighet. Handlingsplanen består av konkreta åtgärder som tar er närmare era strategiska mål. Implementationer genomförs så att strategin får fäste och förankring i hela organisationen.

När en strategi bryts ner i funktionsstrategier och taktiska planer använder vi förändringsledning som en tongivande ingrediens i arbetet. Det ger våra kunder livskraftiga lösningar med brett stöd i organisationen. Under implementationsarbetet blir strategin allt mer konkret och då är det viktigt att återföra feedback till övergripande nivåer så att slutresultatet blir sammanhängande. Vi implementerar strategier som fungerar i er vardag.

Kontakta oss om ni vill veta mer!

Kontakt