Using Mobile Phone Ux Design Interaktionsdesign

UX- och Interaktionsdesign

Vi hjälper våra kunder göra bättre affärer genom att förstå sina användare och designa digitala kanaler för dem.

Utmaningar med UX? Vi hjälper er!

Extra glada är vi när vi kan hjälpa våra kunder från affärsidé till fullbordad lösning med mätbar effekt. Vårt erbjudande kan designas för att passa i alla skeden av er digitala resa.

Personas & Användarresor

Vi hjälper er förstå era användare. Genom att skapa personas som representerar era målgrupper och analysera deras resa genom er digitala lösning får vi fram bäst effekt. Vi beskriver och sätter ramarna för hur lösningen ska designas och sätter mätbara mål. Målen använder vi som ankare i våra designbeslut!

Mätpunkter och KPI-analys

När vi förstår er affärsmodell och era målgrupper, sätter vi mätbara mål på varje steg genom användarresan. Mätbara mål är utgångspunkten i alla designbeslut och det är genom att förbättra mätetalen vi når affärsmålen. Mål ska vara tydliga, mätbara och visualiserade!

UX design

“Design is not what it looks like. Design is how it works” (Steve Jobs).
Vi designar för att lösa affärsproblem och för att göra det enkelt för användaren. All design utgår från användaren, stödjer affärsmålen, är mätbar och tekniskt genomförbar.

Prototyping

Våra interaktionsdesigners visualiserar och föreslår lösningar på problem genom att skapa interaktiva prototyper som svarar mot uppsatta mål. När prototypen är tillräckligt bra tar vi den vidare att testas på er egentliga målgrupp.

A/B-testning

Verklig effekt nås först när en idé testas mot uppsatt mål direkt på avsedd målgrupp. Vi hjälper er sätta upp A/B-testning för att se vilka idéer som konverterar bäst.

Tillgänglighetsanpassa

Vi kan hjälpa er tillgänglighetsanpassa såväl kod som koncept. Våra lösningar utgår från WCAG och optimeras utifrån mål och användarens enhet.

Kontakt