Data Analytics plattform för Svensk Caters kunddata

XLENT har hjälpt Svensk Cater att utveckla en Data Analytics plattform så att de själva kan hantera sin data och på så sätt höja sin leverans och arbeta mer proaktivt mot sina kunder.

Utmaning

Svensk Cater är en av landets största fullsortiment grossister för uteätarmarkanden med rikstäckande logistik. De senaste åren har Svensk Cater vuxit mycket som organisation och hade ett behov av att samordna och analysera sin data för att möta kunderna bättre och mer proaktivt. De hade ett gammalt internt verktyg, men behövde uppgradera till ny teknik för att bättre kunna stötta verksamheten med rapporter och analyser.

Lösning

XLENT genomförde tillsammans med Svensk Cater en förstudie för att få fram en ny strategi, projektplan samt kostnad för en Business Intelligence lösning 1.0. Lösningen består av Power BI Report Server med underliggande kuber och datalager som i nuläget omfattar data för utleverans, inköp, finans och telefoniuppföljning. Syftet med projektet har varit att möjliggöra för verksamheten att själva kunna arbeta med sin data löpande. Under resans gång har Svensk Cater varit tydliga internt om förväntningar på olika roller och stöttat dessa med utbildning och coachning.

Resultat

Fokus har varit att leverera en lösning som skapar värde och öka lönsamheten för verksamheten. Svensk Cater har idag en skalbar lösning som används av ca 155 användare genom hela verksamheten. Lösningen möjliggör planerade kommande steg att inkludera data för lagerhantering och HR.

Om Svensk Cater

Svensk Cater är en av landets ledande grossister för uteätarmarknaden med 16 lokala lager mellan Luleå och Malmö. Deras idé är att leverera riktigt bra råvaror till alla typer av kök, stora som små, enkla som exklusiva. Ambitionen är att vara en flexibel partner som förutom god service kan erbjuda kunder mervärden, lönsamhet och omtanke.

Kund

Svensk Cater

Projekttyp

Data Anaytics

Kontakt

Kundens ord:

“Samarbetet med XLENT har fungerat utmärkt. Jag är imponerad av deras kompentens, snabbhet och förmågan att hålla tidplaner.”

Johan Hagström CFO