Minpension Kundcase 2@2X

Effektivisering av arbetsprocesser inom MinPension

XLENT har tillsammans med minPension effektiviserat arbetssätt och processer för förvaltning och utveckling av minPensions IT-plattform.

Utmaning

överblick av sitt pensionssparande och är ett samarbete mellan staten och de 30 största pensionsbolagen i Sverige. minPension har expanderat kraftigt under de senaste åren och kan förutse en fortsatt kraftig tillväxt av både antalet användare och bredden av tjänster och produkter. Med en stark tillväxt och fortsatt vidareutveckling har behovet av tydliga gemensamma processer och arbetssätt ökat kraftigt. minPension initierade därför ett arbete för att anpassa bolaget att klara en tillväxt av antalet användare och utveckla sin förmåga att leda, underhålla och utveckla minPensions tjänster och produkter på ett effektivt sätt.

Lösning

XLENT fick uppdraget av minPension att driva, guida och handleda arbetet för att etablera och färdigställa processer för verksamhetsärenden, IT-förvaltning och IT-utveckling. Ett omfattande arbete som har utförts under ca två års tid där XLENT tillsammans med minPension dokumenterat och kartlagt processer för hur dessa ska effektiviseras. XLENT drev arbetet och utmanade verksamheten med tillämpning utifrån best practise och drev fram definierade arbetssätt, processer och ansvarsområden. Arbetet bedrevs i nära samverkan med MinPensions ledning.

Resultat

Genom detta nära samarbete har XLENT tillsammans minPension skapat förutsättningar att bedriva ledningsarbete av utveckling och förvaltning på ett effektivt sätt. MinPension har positionerat sig för fortsatt tillväxt baserat på tydliga processer och modeller som beskriver både förvaltning och utveckling av minPensions produkter och tjänster.

Om minPension

På minPension kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för användaren. Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn levererar information till minPension. Genom det unika samarbetet mellan staten och pensionsbolagen i minPension är Sverige ett av de främsta länderna i världen när det gäller att kunna erbjuda sina medborgare information om hela pensionen.

Kund

minPension

Kontakt

Kundens ord:

“XLENT har visat starkt engagemang, kunskap och erfarenhet i detta uppdrag. De har både stöttat och utmanat oss på ett mycket professionellt sätt.”

Anders Lundström VD