Gedigen Systemanalys Case

Gedigen systemanalys

XLENT har utfört en genomgripande kartläggning av SJ:s komplexa IT-stöd.

Utmaning

SJ hade behov av att modernisera och förbättra affärsvärdet av sitt IT-stöd som bestod av flera, på vissa håll osammanhängande, IT-system. För att kunna göra strategiska prioriteringar för avveckling och konsolidering behövde SJ ta fram beslutsunderlag med detaljerad information om de olika systemens effekter, beroenden och samspel.

Lösning

XLENT har hjälpt SJ att genomföra en grundlig kartläggning och analys av verksamhetens IT-stöd. Med SJ:s framtida utmaningar och behov i fokus, har XLENT hjälpt SJ att identifiera vilka system som bör avvecklas och vilka som kan konsolideras. För att nå bästa resultat har vår IT-arkitekt utfört en ordentlig genomlysning av SJ:s alla IT-system, med fokus på kostnader, verksamhetsprocesser, rationaliseringsmöjligheter och potentiella effektiviseringar. 

Resultat

XLENTs arbete har resulterat i ett beslutstöd i form av en utvärderingsmodell. Dokumentet innehåller förslag på åtgärder och prioriteringar som SJ bör göra framöver, och ger en systematisk översikt av affärsnytta, kostnader och effekter på befintliga system. Bland annat har 43 prioriterade system för avveckling identifierats som tillsammans kostar verksamheten 8-9 miljoner kronor per år.

I och med det framtagna beslutsunderlaget har SJ fått en förbättrad översikt av sitt IT-ägande, skapat förutsättningar för effektiv rationalisering, samt fått ett kvitto på att framtida behov har synliggjorts och kalkylerats.

Om SJ

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor, både i egen regi och i samarbete med andra. Varje dag körs över 800 tågavgångar till drygt 160 stationer. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval.

Kund

SJ

Projekttyp

Arkitektur & Analys

Kontakt

Kundens ord:

“XLENT har varit mycket drivande i projektet. Vårt samarbete har fungerat på ett utmärkt bra sätt.”

Björn Westerberg Head of Strategy & Business Planning