Golfanpassat Verksamhetssystem Case

Golfanpassat verksamhetssystem

Golf är ett komplext spel som ständigt förnyas. Svenska Golfförbundet (SGF) har därför satsat på en flexibel och långsiktig systemförvaltning.

Utmaning

En framgångsrik golfverksamhet behöver vara flexibel för att effektivt kunna sköta och utveckla sin hantering av såväl medlemmar som spelarstatistik och ekonomi. SGFs utmaning var att hitta en lokal aktör med hög kompetens för att långsiktigt förvalta deras verksamhetssystem.

Lösning

XLENT har som lokal leverantör kunnat leverera snabbt och kostnadseffektivt. Lyhördhet, och långsiktig planering har tillsammans med tekniska lösningar i Microsofts teknologier genererat en väl anpassad systemförvaltning. XLENT har också goda referenser inom applikationsförvaltning och arbetar nära SGF på ett proaktivt sätt.

Resultat

Med XLENT har SGF fått en långsiktig, lokal leverantör som prioriterar SGF. Idag kan SGF bedriva tre till fyra systemutvecklingsprojekt per år, vilket innebär 20 procent mer leveranskapacitet till samma peng. Det aktuella IT-systemet kopplas enkelt till andra delsystem, vilket effektiviserar SGFs verksamhet.

Om Svenska Golfförbundet

SGF har ett samlat ansvar för golfens utövande och utveckling i Sverige. Det är en sammanslutning av landets 484 golfklubbar, som i sin tur har organiserat sig i 21 distriktsförbund. Med cirka 500 000 medlemmar är golfen Sveriges största individuella idrott.

Kund

Svenska Golfförbundet

Projekttyp

Systemförvaltning

Kontakt

Kundens ord:

“Tillsammans med XLENT har golfsverige fått en pålitlig och långsiktig förvaltning av sitt affärskritiska IT-system.”

Bo Bengtsson VD Svenska Golfförbundet