Vitec Fastigheter Case

Implementation av nytt system för fastigheter

I samarbete med XLENT har Vitec implementerat ett nytt, modernt fastighetssystem till deras kunder inom fastighetsbranschen.

Utmaning

Vitec är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar programvaror till specifika branschers unika behov. Vitec Bygg & Fastighetskunder stod i kö för att få installera en ny fastighetsmodul för bland annat hyra, teknisk förvaltning, rapportering och energi. Den stora utmaningen var att tillräckligt snabbt implementera det nya fastighetssystemet, då flera av Vitecs kunders nuvarande system hade slutat supporterats och de var i stort behov av att byta system. XLENT fick frågan om att projektleda ett antal genomförandeprojekt till flera av Vitecs fastighetskunder.

Lösning

XLENT har under 2,5 år stöttat, i form av projektledningskompetens, och genomfört fastighetsimplementationer hos Vitec Bygg & Fastighet. Under samarbetets gång har XLENTs konsult varit mycket ute hos Vitecs kunder och startat upp samt varit behjälplig i projektets alla frågeställningar.

Resultat

Tack vare ett fantastiskt samarbete har Vitec Bygg & Fastighet, på kort tid genomfört ett antal uppgraderings- samt införandeprojekt för många av Vitecs kunder, som upplevt en snabbfotad och tillmötesgående leverantör av fastighetssystem. Övergången till det nya systemet har med hjälp av XLENTs stöttade roll fungerat mycket väl, både för Vitec och deras kunder.

Om Vitec

Vitecs affärsidé är att genom värdeskapande programvaror och service erbjuda kunder ett lönsamt och modernt verksamhetsstöd. Vitec fokuserar på utvalda branscher där de kan erbjuda specifika affärssystem som är mer kostnadseffektiva än lösningar som bygger på generella affärssystem. Dotterbolaget Vitec Bygg & Fastighet erbjuder programvara som stödjer deras fastighetskunder.

Kund

Vitec

Kontakt

Kundens ord:

“Med konsulthjälp från XLENT har vi lyckats genomföra fler fastighetsimplementationer av Vitecs nya system på kortare tid än planerat.”

Massimo Mondini