Integrationscenter Hos Unionen

Integrationscenter hos Unionen

Med en verksamhet som digitaliseras i snabb takt och en omfattande systemportfölj var Unionen i behov av en väl genomtänkt integrationsstrategi och tydligt ansvar för integrationslösningar.

Utmaning

Unionen är på en digitaliseringsresa och behövde ta fram nya digitala tjänster till medlemmar och medarbetare. Utvecklingen av nya tjänster tar ibland längre tid än man önskar vilket till viss del beror på en omfattande systemportfölj och komplexa systemsamband. För en tid sedan genomfördes en IT strategi där flera utmaningar identifierades och förbättringsområden togs fram: Att integration är ett nyckelområde som kräver ett särskilt fokus. Det finns teknisk skuld som behöver minskas. Personberoende ökar riskerna. Brister i struktur och styrning försvårar planering och gör organisationen transaktionsdriven.

Sammanfattningsvis insåg man vikten av att ha en stabil integrationsförmåga som möjliggör snabb lansering av nya tjänster. XLENT anlitades för att utreda förutsättningarna för en satsning på integrationsområdet.

Lösning

För att skapa ett tydligt ansvar för integrationslösningar inom Unionen etablerades ett integrationskompetenscenter som kallas ICC. Målsättningen för ICC- satsningen var att öka utvecklingstakten av digitala tjänster, minska risken och nå en ökad stabilitet. XLENT levererar ICC som ett funktionsåtagande gentemot Unionen. I detta ingår tjänster som Operations (övervakning, incidenthantering och SLA), Basförvaltning, Proaktiv förvaltning och utveckling av nya integrationstjänster.

Visionen är att all integration utvecklas, förvaltas och driftas enligt tydliga principer och metoder över tiden av ICC.

Resultat

Unionens integrationsplattform har varit stabil och haft mycket hög tillgänglighet under hela året. Den utvecklas kontinuerligt och har fått nya förmågor och ny teknik. Teknikskulden har minskat och en förflyttning till molnbaserade tjänster har också påbörjats. ICC teamet från XLENT har varit med och stöttat ett 10-tal utvecklingsprojekt under det första året. Beroendet av nyckelpersoner har dessutom minskat betydligt. Integrationskompetenscentret är numera en central och viktig del i Unionens IT organisation.

Om Unionen

Unionen är fackförbundet för alla tjänstemän i det privata arbetslivet. Utöver yrkesverksamma medlemmar har Unionen även egenföretagare och studenter som medlemmar. Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, organisationer och föreningar och har över 675 000 medlemmar, varav mer än 31 000 förtroendevalda på över 65 000 arbetsplatser. Ca 1000 personer är anställda på Unionen runt om i landet.

Kund

Unionen

Projekttyp

Integrationslösningar

Kontakt

Kundens ord:

“Integrationscentret är en avgörande kugge i att skapa en IT struktur som möjliggör vår digitala resa. XLENT stöttar oss i det dagliga operativa arbetet, men även strategiskt i att etablera och driva detta center framgångsrikt.”

Fredrik Hamberg Solution Delivery Manager