Interim IT Organisation Case

Interim IT-organisation

Ett kritiskt läge för Landshypotek kunde snabbt vändas till en positiv möjlighet att flytta fram sina positioner på IT-sidan.

Utmaning

Nyckelpersoner på IT-avdelningen lämnade Landshypotek som snabbt behövde hitta en tillfällig lösning för att säkerställa verksamhetens kontinuitet och möta organisationens behov av IT-stöd.

Lösning

XLENT har med kort varsel kunnat mobilisera en interim IT-organisation bestående av IT-chef, säkerhetschef, produktionschef, IT-arkitekt, samt projekt- och testledare. XLENT har tagit fram och implementerat en åtgärdsplan för att till en början framförallt stabilisera, men på sikt även införa en rad förbättringsåtgärder till Landshypoteks IT-verksamhet.

Resultat

Landshypotek har i samarbete med XLENT säkerställt kontinuitet via en interim IT-organisation som levererat en åtgärdsplan över förbättringar. I den presenteras bland annat en ny projektmodell för IT-projekt, en förbättrad samverkansmodell för drift & support och omförhandlingar av ett antal centrala leverantörskontrakt. Landshypotek har också fått stöd i uppbyggnaden av en intern, ordinarie IT-organisation.

Om Landshypotek Bank

Landshypotek Bank vill bidra till ett rikare liv i hela landet. Ända sedan 1836 har de finansierat jord- och skogsbrukares boende och företagande. Sedan några år tillbaka kan alla med ett hjärta som klappar för landsbygden också spara i Landshypotek Bank. Landshypotek Bank blev bank i april 2013 och är en av Sveriges tio största banker. Banken ägs av ca. 40 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Kund

Landshypotek Bank

Projekttyp

Systemförvaltning

Kontakt

Kundens ord:

“XLENT bidrog till att vi kunde säkra en kontinuitet i vår IT-verksamhet. Dessutom genomfördes en rad förbättringsprojekt.”

Björn Ordell CFO