Långårigt Samarbete Landhypotek Bank

Mångårigt samarbete med Landshypotek Bank

Under flera år har XLENT tillsammans med Landshypotek utvecklat nya tekniska lösningar och sett till så att den dagliga driften fungerar.

Utmaning

Landshypotek Bank påbörjade en förändringsresa för flera år sedan där man bestämde sig för att ersätta sitt gamla banksystem och gå mot en ökad digitalisering. Det skulle även lanseras nya produkter för att kunna erbjuda sparkonto och bolån till privatpersoner, utöver den verksamhet man har bedrivit ända sedan 1836 där Landshypotek finansierat jord- och skogsbrukares boende och företagande. Det började med ett uppdrag inom test- och projektledning men sen när hela IT-avdelningen slutade på kort tid fick XLENT frågan om att bemanna upp en tillfällig IT-organisation för att säkra driften och stötta projekten.

Lösning

XLENT bemannade upp viktiga roller inom IT organisationen för att verksamheten och projekten inte skulle tappa fart. Roller som tillsattes var CIO, operationsansvarig, releaseledare och arkitekt. Samverkans- och projektstyrningsmodeller implementerades. Bemanning och deltagande i de projekt som pågick genomfördes. Under tidens gång har många uppdrag genomförts och XLENT har bidragit med en mängd olika kompetenser där behov har uppstått, vilket har resulterat i att flera av enheterna inom XLENT haft uppdrag hos Landshypotek.

Resultat

XLENT har tillsammans med Landshypotek säkerställt att den dagliga driften fungerat, varit med och förbättrat styrning och uppföljning av leverantörer. Det har resulterat i att XLENT har varit och fortfarande är aktiva i många av de projekt som Landshypotek genomför. XLENT har bland annat varit med och bidragit till lanseringen av sparkonto och bolån till privatpersoner. Under hela tiden har XLENT och Landshypotek arbetat nära varandra och det har bidragit till ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete.

Om Landshypotek Bank

Landshypotek Bank blev bank i april 2013 och är idag Sveriges nionde största bank. Banken ägs av ca. 41 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Sedan några år tillbaka kan alla med ett hjärta som klappar för landsbygden också spara i Landshypotek Bank. De erbjuder även bolån.

Kund

Landshypotek Bank

Kontakt

Kundens ord:

“XLENTs medarbetare är nyfikna, söker upp och är öppna för det nya, och bidrar till att forma vad det kan möjliggöra hos och för oss. Det är ett starkt stöd när vi gör nya satsningar och tar våra stora språng till framkanten i utvecklingen.”

Merete Salmeling