Metodik Hållbar Helhetslösning Unionen Case

Metodik för hållbar helhetslösning av integration

Genom metodiken Nexus Link hjälper XLENT fackförbundet Unionen med en långsiktig och hållbar helhetslösning för integration.

Utmaning

Precis som många kunder vi möter, var Unionen i behov av att finna en hållbar och långsiktig integrationslösning som underlättar en digitalisering, samtidigt som den stödjer utvecklingen av deras befintliga verksamhetsnära system. Unionen hade intentionen att få IT närmare verksamheten samt att gå mer mot styrning och arkitektur än teknik och drift.  De ville också ha en lösning som låter varje systemleverantör ta ansvar för sin egen integrationspunkt mot resten av IT-miljön, utan att göra direktintegrationer.

Lösning

XLENTs lösning erbjöd en integrationsarkitektur med tydlig koppling till verksamheten och XLENT fick ta ett helhetsansvar för att leverera ”integration som en tjänst”. Arbetet började med att reda ut verksamhetens många systemberoenden. Efter utredning och analys sattes sedan en arkitektur upp för att kunna sammanfoga alla IT-system till en digital affärsplattform. För att stödja den nya plattformen, användes integrationstjänster inom Nexus Link.

Resultat

Nexus Links metodik och verktyg bidrar till att ett gemensamt språk tagits fram för att ge IT, verksamheten och olika systemleverantörer bättre förutsättningar att kunna samarbeta mot samma mål.  

Användandet av Nexus Link frikopplar systemen och eliminerar direktintegrationerna mellan de olika systemen. Resultatet blir att varje enskilt system har möjligheten att utvecklas efter sina egna behov, i sin egen takt. Frikopplade system gör att varje enskild systemleverantör kan ta ett ansvar för just sin integrationspunkt mot resten av helheten och därmed ansvara för att deras uppdateringar fortsätter att stödja Unionens IT-miljö.

Med hjälp av Nexus Link Business Events kommuniceras nu allt fler verksamhetshändelser när nya viktiga aktiviteter sker inom Unionen, till exempel vid ett nytt förtroendeuppdrag. Detta skapar tillgång till uppdaterad information som möjliggör att andra system kan lyssna och agera på den nya informationen. Dessa händelser ger inte bara möjlighet till asynkrona integrationer och att starta processer utan även möjligheten för verksamheten att tänka utifrån en händelsemodellering. Den fortsatta utvecklingen sker i ett aktivt partnerskap mellan XLENT och Unionen, där dialogen framåt baserar sig på Nexus Link-konceptets grunder.

Om Unionen

Unionen är fackförbundet för alla tjänstemän i det privata arbetslivet. Utöver yrkesverksamma medlemmar har Unionen även egenföretagare och studenter som medlemmar. Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, organisationer och föreningar och har över 675 000 medlemmar, varav mer än 31 000 förtroendevalda på över 65 000 arbetsplatser. Ca 1000 personer är anställda på Unionen runt om i landet.

Kund

Unionen

Projekttyp

Integration & Utveckling

Kontakt