Sakerstalld IT Verksamhet Case

Säkerställd IT-verksamhet

När Swedish Space Corporation (SSC) snabbt behövde rekrytera en ny CIO, kunde XLENT tillfälligt ta över rodret och säkerställa den dagliga IT-verksamheten.

Utmaning

SSC var i en situation där företagets CIO, som svarar för interna informationssystem, slutade innan den nya hunnit rekryteras. SSC behövde snabbt hitta en tillfällig lösning för att säkerställa kontinuitet i den operativa verksamheten.

Lösning

XLENT har med kort varsel kunnat tillsätta en interim CIO som har haft till uppgift att under fem månader säkra den dagliga IT-verksamheten hos SSC. XLENT har också utfört en genomlysning och analys av företagets IT-funktion för att skapa underlag till vidareutveckling.

Resultat

XLENT har säkerställt kontinuitet inom SSCs IT-verksamhet genom att kortsiktigt agera interim CIO. Vi  har därtill levererat en palett med konkreta idéer på hur SSC bör vidareutveckla sin IT-verksamhet. Under tiden för samarbetet har en ny, permanent CIO kunnat introduceras och rekryteras till SSC.

Om Swedish Space Corporation

Rymdbolaget utvecklar klingande raket-och ballongsystem inklusive experimentutrustning för forskning i tyngdlöshet. Fyrtio års erfarenhet av att designa omfattande rymduppdrag och leverera dem i omloppsbana har bildat en bas för SSC:s prioriterade områden inom satellitteknik, grön framdrivning och miniatyriserade framdrivningssystem. SSC är baserat i Sverige, men har på senare år etablerade representationskontor i Kina och Thailand. De övriga bolagen i SSC-koncernen (t.ex. LSE Space, Universal Space Network, SSC Chile) är dotterbolag till Rymdbolaget.

Kund

Swedish Space Corporation

Projekttyp

CIO

Kontakt

Kundens ord:

“XLENT bidrog till att vi kunde säkra en kontinuitet inom vår IT-verksamhet. Samtidigt fick vi betydelsefulla, konkreta idéer om hur SSC bör vidareutveckla IT-verksamheten.”

Stefan Gardefjord VD