Smidig Systemflytt Case

Smidig systemflytt

XLENT har på ett sömlöst sätt tagit över Kyrkans pensions alla underliggande tjänster för pensions- och försäkringsadministration.

Utmaning

Att byta tjänsteleverantör och göra en systemflytt ska inte innebära påfrestande verksamhetsavbrott. Kyrkans pension ansvarar för att betala ut tjänstepension och förvalta tillgångar på över 12 miljarder kronor för kyrkligt anställda, pensionärer och efterlevande, vilket kräver en kontinuerlig och stabil verksamhet. När Kyrkans pension skulle byta leverantör av tjänstepensionens omfattande system för administration föll valet på XLENT. Den stora utmaningen vid systemflytten från en leverantör till en annan var att få till en transition utan störningar. Det var också viktigt för XLENT att sömlöst överta kontakter och bygga upp ett effektivt samarbete med alla involverade interaktionsaktörer, såsom Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Svenska kyrkans IT och Försäkringskassan.

Lösning

XLENT har, efter omfattande förarbete och tester, sömlöst övertagit Kyrkans pensions, pension- och försäkringsadministration. Själva systemflytten skedde under en storhelg och systemet stängdes endast ner några få dagar. För att inte riskera att förlora data vid flytten användes förebyggande återställningsrutiner som vid behov hade kunnat återskapa den tidigare systemmiljön. Alla rutiner och avtal med interaktionsaktörer var väl förberedda innan leverantörsbytet och vår kundservice bemannades med kunnig personal som har djup kompetens och lång erfarenhet av Kyrkans pensions pensionsavtal. En förutsättning för det lyckade leverantörsbytet har varit att XLENT och den tidigare leverantören har samarbetat på ett bra sätt avseende alla ingående delmoment såsom kundservice och systemövertagande.

Resultat

Bytet till XLENT har skett på ett tryggt och professionellt sätt. Transitionen ägde rum på utsatt tid och varken Kyrkans pension eller deras kunder märkte av några störningar vid systemflytten. I och med valet av ny leverantör och genom upphandlingsprocessen har Kyrkans pension därtill fått en ökad kunskap om sin egen verksamhets ingående system och integrationsaktörer.

Om Kyrkans pension

Kyrkans pension är hela Svenska kyrkans pensionskassa och är försäkringsgivare för tjänstepension för anställda och tidigare anställda oavsett om det gäller församling, pastorat, stift, den nationella nivån inom Svenska kyrkan eller Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. På detta sätt säkerställs att vi kan kyrkan, dess förutsättningar och verksamhet. De har nästan 80 000 försäkrade och ett förvaltat kapital på drygt 17 miljarder kronor som är placerat i en väldiversierad portfölj som består av svenska räntebärande placeringar, svenska aktier, utländska aktier, fastigheter och alternativa placeringar. Målet med verksamheten är att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar genom god avkastning, låga avgifter samt tydlig information till anställda, pensionärer och arbetsgivare.

Kund

Kyrkans pension

Projekttyp

Systemförvaltning

Kontakt

Kundens ord:

“Ingen av våra intressenter märkte av några störningar när vi bytte tjänsteleverantör till XLENT. Omställningen sköttes på ett professionellt och smidigt sätt.”

Sylvia Edler Försäkringsansvarig