Svenska Kyrkan RPA Case

Svenska Kyrkan effektiviserar genom RPA

XLENT har byggt Roboflex, en digital medarbetare som hjälper Svenska Kyrkan att säkerställa att anställda får rätt ersättning för sitt arbete – och frigör mer tid till kärnverksamheten.

Utmaning

Arbetet med att följa arbetsrättsregelverk är mycket omfattande – speciellt om man är en av sveriges största arbetsgivare. Ännu mer jobb blir det att manuellt administrera och konfigurera regelverken i alla system för över 150 församlingar. Detta var utmaningen för avdelningen GAS (Gemensamt Administrativt Stöd) hos kyrkokansliet i Uppsala.

Lösning

Efter ett framgångsrikt pilotprojekt under våren 2018 satte arbetet igång med RPA-roboten, Roboflex – som är specialdesignad för inställningar i deras personalsystem. XLENT har tagit ett helhetsansvar för utvecklingen och driften av Roboflex och har haft nära samarbete med Svenska Kyrkan.

Resultat

Idag är Roboflex i full drift och förvaltas av XLENT. Numer när en församling efterfrågar en ny funktionalitet, eller när ett regelverk uppdateras är det Roboflex som säkerställer att anställda får rätt ersättning för sitt arbete. Detta besparar GAS tusentals timmar manuellt arbete och en möjlighet att fokusera på utveckling av sitt erbjudande.

Om Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I deras organisation ryms en mångfald av möten och verksamheter, både i Sverige och utomlands. Svenska kyrkans värdegrund definierar kyrkans grundläggande värden och värderingar, som de vill utgå ifrån i både handling och ord. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

Kund

Svenska Kyrkan

Projekttyp

RPA

Kundens ord:

“Samarbetet med XLENT har fungerat mycket bra. Vi ser hur Roboflex-projektet skapar värde för oss och minskar det manuella arbetet. Dessutom har XLENT levererat på budget och enligt tidplan – något som inte är självklart i IT-projekt. ”

Pelle Djerf IT-chef