Trygg Pensionsförvaltning Case

Trygg pensionsförvaltning

XLENT ser till att Kyrkans pensions tjänster för pensions- och försäkringsadministration sköts på bästa sätt så att målet - rätt pension, till rätt individ, i rätt tid uppnås.

Utmaning

Att administrera Kyrkans pensions tjänstepensioner är ett heltäckande och ansvarsfyllt uppdrag med allt från att registrera pensionsgrundande uppgifter och handläggning, till utbetalning och kundservice. Dessutom ska systemförvaltningen för hela processen hanteras. När Kyrkans pension skulle byta leverantör av tjänsten var utmaningen att hitta en pålitlig, flexibel och proaktiv leverantör som skulle kunna ta hand om hela åtagandet.

Lösning

XLENT vann upphandlingen gällande hela åtagandet och har sedan november 2013 administrerat Kyrkans pensions tjänstepensioner. Tillsammans med Kyrkans pension har vi utvecklat goda rutiner för att driva, förädla och kvalitetssäkra arbetet. Vår kundservice har djup kompetens och lång erfarenhet av gällande pensionsavtal, och våra erfarna systemutvecklare jobbar kontinuerligt med att förvalta och vidareutveckla pensionskassans IT-system. XLENT jobbar med verksamheten utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv där vi prioriterar god kommunikation och ett tätt samarbete mellan alla olika intressenter såsom arbetsgivare, pensionärer och tredjepartsaktörer.

Resultat

I XLENT har Kyrkans pension fått en pålitlig leverantör med stor expertis inom pensionskassans alla områden. Kyrkans pension har på kort tid förbättrat viktiga processer och utvecklat en rad nya funktioner som exempelvis pensionsprognoser och en funktion kallad ”Mina sidor” där pensionstagare själva, via webben, bl.a. kan gå in och registrera sin pension.

Om Kyrkans pension

Kyrkans pension är hela Svenska kyrkans pensionskassa och är försäkringsgivare för tjänstepension för anställda och tidigare anställda oavsett om det gäller församling, pastorat, stift, den nationella nivån inom Svenska kyrkan eller Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. På detta sätt säkerställs att vi kan kyrkan, dess förutsättningar och verksamhet. De har nästan 80 000 försäkrade och ett förvaltat kapital på drygt 17 miljarder kronor som är placerat i en väldiversifierad portfölj som består av svenska räntebärande placeringar, svenska aktier, utländska aktier, fastigheter och alternativa placeringar. Målet med verksamheten är att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar genom god avkastning, låga avgifter samt tydlig information till anställda, pensionärer och arbetsgivare.

Kund

Kyrkans pension

Projekttyp

Systemförvaltning

Kontakt

Kundens ord:

“Tillsammans med XLENT har vi på kort tid utvecklat vårt IT-system och förbättrat vår service till pensionstagarnas arbetsgivare.”

Carl Cederberg VD