Abro Brryggeri Xlent Case

Trygg systemförvaltning

Familjebryggeriet Åbros affärskritiska verksamhetssystem har en trygg systemförvaltning hos XLENT som därigenom stärker företagets kärnverksamhet.

Utmaning

Lagerhantering, produktion, orderläggning, fakturering och distribution är några av de centrala och affärskritiska processerna i Åbros verksamhet. Att upprätthålla effektivitet och driftsäkerhet samtidigt som behovet av anpassning till verksamhetens förändringar tillgodoses, ställer höga krav både på leverantör och IT-lösning.

Lösning

För att stödja dessa processer har XLENT i nära samarbete med Åbro utvecklat ett ERP-system integrerat med ekonomisystemet Balans. XLENT förvaltar och vidareutvecklar ERP-systemet och dess integrationer till andra system utifrån Åbros behov och önskemål.

En gemensamt framtagen förvaltningsmodell baserad på ITIL Foundation ligger som grund för förvaltningsarbetet och driftsupporten. ​XLENT och Åbro har tillsammans regelbundet utvärderat och utvecklat arbetssätt och behov av kompetens för att säkerställa en hög kvalité och flexibilitet för Åbro.

Resultat

Genom att upprätthålla en nära kundkontakt, förstå kundens verksamhet och deras behov av systemstöd och anpassningar kan XLENT erbjuda en stabil lösning och en tillförlitlig support. Ett målmedvetet arbete med kompetensöverföring, både gällande verksamhetskunskap och bakomliggande teknik, ger bra förutsättningar för ett tryggt och långsiktigt samarbete.

Om Åbro Bryggeri

Åbro Bryggeri är Sveriges äldsta familjebryggeri och ett av Europas modernaste. Sedan 1856 har Åbro Bryggeri bryggt öl med vatten från en och samma källa i småländska Vimmerby. Åbro Bryggeri har cirka 260 medarbetare och omsätter drygt 1004 Mkr per år. Åbro Bryggeri brygger ett flertal ölsorter såsom Åbro Original, Åbro Lejon och premiumserien Bryggmästarens m.fl. Åbro Bryggeri erbjuder även en bred produktportfölj med bl.a. vin, sprit, läsk, cider och vatten. Åbro har helt fossilfri energiförsörjning från solpaneler, fjärrvärme från skogsflis och el från vattenkraft. Mer information på abro.se.

Kund

Åbro Bryggeri

Projekttyp

Systemförvaltning

Kontakt

Kundens ord:

“Vi har ett nära samarbete med våra Balans-kontakter på XLENT. Vi är glada att de valt att satsa på systemet och fortsätter att vidareutveckla det efter våra behov.”

Anne Lageson