Cyber Security Europas Informationssäkerhets Månad

Öka kunskapen inom informations- och cybersäkerhet

Vi närmar oss slutet av oktober som är Europas informationssäkerhetsmånad – en månad med extra fokus på området informationssäkerhet. I år har Regeringen dessutom gett Polisen och MSB ett utökat uppdrag att stärka kunskapen inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Det sker bland annat genom Tänk Säkert-kampanjen 2022 där de lyser extra på säkerhetsområdet. Vem kan säga att det inte passar i höstmörkret?

Vi som arbetar inom Cyber Security på XLENT tycker att det är ett fantastiskt initiativ som vi naturligtvis står bakom och hjälper till att uppmärksamma. Syftet är gott och går ut på att höja medvetenheten och kompetensen hos oss som på ett eller annat sätt berörs av informationssäkerhet för att vi ska kunna hantera informationen på ett säkrare sätt.

Informationssäkerhet är en essentiell del i många sammanhang, inte minst för de verksamheter som berörs av NIS eller säkerhetsskyddslagen och dess regelverk. Därutöver är det en viktig del i arbetet med att skydda personuppgifter och upprätthålla affärssekretess och inom en mängd andra områden också. För oss som arbetar inom cybersäkerhetsområdet och med informationssäkerhet i synnerhet är det viktigt att förstå, och förhålla sig till alla dessa perspektiv för att vara framgångsrika i vårt arbete. 

Vi kan se säkerhetshot som tidigare uppfattats som abstrakta nu är verkliga. Behovet av att leverera informationssäkerhet med precision och effekt i kombination med andra säkerhetsåtgärder är av betydelse – kanske nu mer än någonsin. Arbetet med att öka medvetenheten hos individer, företag och organisationer är otroligt viktigt för att vi ska skapa trygghet i det digitala samhället.

Vill ni öka kunskapen inom säkerhetsområdet och behöver stöd med exempelvis utbildning, rådgivning eller bara ett sunt ifrågasättande, så tveka inte att kontakta oss på XLENT. Vi är verksamma de övriga 11 månaderna också.

Tips på sidor att besöka om du vill lära dig mer om ämnet:

https://www.informationssakerhet.se/

https://www.informationssakerhet.se/

https://internetstiftelsen.se/

https://www.msb.se/

https://sakerhetspolisen.se/

https://fra.se/

https://www.xlent.se/omrade/cyber-security

Daniel är konsult med expertis inom Säkerhetsskydd på XLENT. Kontakta gärna honom om du är nyfiken på att veta mer om ämnet eller våra andra delar inom Cyber Security.

Kontakt