Xlent Artikel HK

2023-11-21

Social hållbarhet i fokus för XLENT

”Att trivas och må bra på jobbet ser vi som en självklarhet. Därför har vi skapat Hållbara konsulter, vårt initiativ för en hållbar arbetskultur i konsultvärlden”

Att bygga en fin arbetskultur är något som tar tid och kräver stort engagemang från alla led i en organisation. Det kan vara en utmaning, inte minst för konsultorganisationer där kollegor inte träffas fysiskt lika ofta.  

Vår verksamhet består av människor. Om vi mår bra kan vi leverera hög kvalitet hos våra kunder, vara bättre kollegor och medmänniskor. Därför har vi valt att fokusera på social hållbarhet i detta arbete, inleder Anders Franzen, VD på XLENT.  

Medarbetarna på XLENT har varit en central del i att forma detta initiativ. Samtliga av XLENTs verksamheter arbetar med samma målsättning och uppfyller de grundläggande förutsättningar som tagits fram inom initiativet. 

Arbetet med Hållbara Konsulter tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling och är anpassade med specifika utmaningar och möjligheter inom branschen och vår del av världen. Livskvalitet, personlig utveckling och stöd, jämställdhet och inkludering samt arbetsvillkor och inflytande är fokusområdena för initiativet inom XLENT. 

När vi påbörjade arbetet med Hållbara konsulter började vi med att kartlägga och dokumentera vad vi gör och har gjort för att skapa den kultur vi har idag - och framför allt - hur vi kan bli bättre. Nästa steg är att utveckla det arbete vi gjort hittills och fylla på med fler grundförutsättningar för att hela tiden förbättra oss, säger Anders. 

Anders vill poängtera att detta är XLENTs sätt att arbeta med social hållbarhet och att det bara är början på ett långsiktigt och viktigt arbete. Det är också en inbjudan till samarbete och inspiration för andra företag som vill omfamna arbetet med social hållbarhet. 

Vi tror starkt på att dela med oss av vårt arbete inom Hållbara konsulter, och som en del av det tillhandahåller vi en checklista som inspiration för de som vill veta mer, eller komma igång med sitt arbete. Samtidigt tar vi gärna inspiration av hur andra bolag arbetar så att vi tillsammans kan höja nivån, avslutar Anders. 

Läs mer om initiativet här