Bakgrund

Att bygga en fin kultur är något som tar tid och kräver stort engagemang från alla led i organisationen. Det kan vara en utmaning, inte minst för konsultorganisationer där kollegor inte träffas fysiskt lika ofta.   

XLENT har vi arbetat med detta i många år för att skapa en stark kultur som genomsyrar hela organisationen – oavsett vilken stad du bor i eller vilket XLENT-bolag du tillhör. 

Våra konsulter är det viktigaste vi har. Kultur och värderingar är centralt för att vi ska må bra och trivas på vår arbetsplats.  

Som en del i vårt interna hållbarhetsarbete började vi se över vad det är vi gör bra idag, vad har vi gjort bra historiskt och vad kan vi göra för att förbättra oss. 

Det senaste året har vi analyserat vår verksamhet, tagit hjälp av undersökningar, enkäter och inspiration från FNs globala mål för hållbar utveckling för att definiera vad vi vill uppnå i vårt arbete med social hållbarhet. I vår slutrapport har vi sammanfattat vad en Hållbar konsult är för oss.  

Vad är då en Hållbar konsult för oss?

Vi trivs, har kul och mår bra. Det skapar engagemang, kamratskap som gör att vi som individer och XLENT vidareutvecklas. För att hålla hela arbetslivet tror vi på balans mellan privat- och arbetslivet. Hos oss är alla lika mycket värda, vi är jämställda/vi värderar jämställdhet högt och ingen diskrimineras.

Till kunden levererar vi kvalité. Vi är motiverade, glada, trevliga och engagerade. Dessutom är vi pålitliga och prestigelösa, det skapar förtroende och trygghet hos kunden. Vi är också lagspelare!

Hur arbetar vi med detta?

Alla medarbetare har varit med och utvecklat grunden till Hållbara konsulter och fortsätter vara delaktiga i arbetet framåt, både centralt och lokalt.

Det är viktigt att poängtera att detta bara är början. Nu har vi definierat vad vi gör och vad vi behöver förbättra för att kunna fortsätta kalla oss själva för Hållbara konsulter. Nästa steg är att utveckla och utöka våra arbetsområden, både på grundläggande nivå och utifrån nya förutsättningar. 

Vi tar gärna inspiration från andra initiativ och företag samtidigt som vi vill dela med oss av vårt arbete. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss? Hör av dig till oss på hallbarakonsulter@xlent.se.

Gruppfoto Sajt