System Integration Xlent

Integrationslösningar

Vi specialiserar oss på kommunikation och informationsutbyte mellan olika system, molnplattformar, applikationer, tjänster och enheter. Våra erfarna konsulter är ledande inom området och stöttar våra kunder med allt inom integrationsområdet.

Hur kan vi stötta er?

Vi fokuserar i första hand på att erbjuda våra kunder integrations- och kringtjänster som ligger högt i värdekedjan. Detta kan exempelvis vara strateger, tekniska projektledare, arkitekter, team leads och lead developers. Vi tror att två saker är svårt för våra kunder att själva alltid hålla sig uppdaterade kring – kunskap och erfarenhet. Vi har dem båda och har en aktiv företagskultur där det ligger i våra grundpelare att kontinuerligt underhålla kunskap och utöka erfarenheten. Vi tror stenhårt på att vi levererar värde överskridande er investering.

Involvera oss i ert integrationsarbete

  • Vi har gjort det förut. Vi har lett införandet, installationen, konfigurationen och etablerandet av såväl integrationsplattformar som integrationsfunktioner, strategier, kostnadsmodeller, Competence Centers och sourcing modeller.
  • Vi har varit med om byten och införande av mängder av stora affärssystem som kräver sin beskärda del av integration med den övriga organisationen för att ge ökad nytta tillbaka på investeringen och vet var i processen som integration måste komma in och vad man måste tänka på.
  • Vi har resurser som kan ta huvudansvaret, ge en second opinion, utföra review av säkerhet, kod- eller infrastruktursarkitektur, hålla workshops, genomföra prestandatester, eller bara komplettera er egen utvecklingsgruppering under en viss tid, med en viss roll eller för en viss uppgift.
  • Vi ger er gärna ett ramverk att arbeta efter – allt ifrån kravinsamling och design till automatiserade byggen och deployment, samt hur processen ska kombineras med aktiviteter och arbetssätt för att producera önskade resultat.
  • Vi har erfarenhet av att kompetenslyfta och utbilda befintlig personal på en ny plattform, och vi gör det på plats hos er och relaterat till det faktiska arbetet. 

Kort sagt: Gäller det något slags integrationsrelaterat så kan vi hjälpa er. Kontakta jonas.wenell@xlent.se eller johan.hedberg@xlent.se så berättar vi mer.